signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
GIMP w praktyce (kliknięcie przeniesie cię o poziom wyżej)
Warstwy i selekcje pływające

 

Warstwy (Layers) można porównać do przezroczystych kalek, na których można malować, bądź umieszczać na nich tekst. Zmiana zawartości jakiejkolwiek warstwy nie wpływa na pozostałe.

Selekcje pływające (Floating Selection) to tymczasowe warstwy powstałe w wyniku np. wklejenia zawartości schowka do naszego obrazka bądź użycia komendy Select/Float, gdy mamy aktywną jakąś selekcję, lub też po przesunięciu selekcji wraz z zawartością. Taką selekcję pływającą możemy przesuwać w dowolne miejsce obrazka, ale żeby móc zaznaczyć inne warstwy należy najpierw złączyć ją z ostatnio aktywną warstwą poleceniem Anchor Layer lub zamienić ją w prawdziwą warstwę.
Przykład pokazujący jak postępować wobec pływających selekcji, znajdziecie w rozdziale "Wszystko o wycinaniu, kopiowaniu i wklejaniu" punkt 2c i 2e.

Teraz przyjrzymy się dokładniej warstwom:

1. Warstwy w GIMPie mogą mieć inny rozmiar niż wymiary naszego obrazka. Granica warstwy pokazana jest żółto-czarną linią:

2. Do palety z warstwami najszybciej dostać się poprzez skrót klawiszowy CTRL+L lub menu obrazka Layers/Layers,Channels&Paths:

3. Na palecie warstw (Layers) mamy pokazane w postaci ikonek wszystkie występujące na obrazku warstwy.

Za pokazywanie i ukrywanie warstwy odpowiada ikonka oka, wystarczy ją wcisnąć i gdy zniknie to warstwa na obrazku zostanie ukryta, drugie kliknięcie tam gdzie znajdowało sie oko, przywróci widzialność warstwy.

Aby nadać nazwę warstwie klikamy ją dwukrotnie lub z menu warstw wybieramy Edit Layer Attributes (Edytuj właściwości warstwy).

4. Na dole okienka z warstwami mamy następujące ikony:

- nowa warstwa (lub zmiana selekcji pływającej w warstwę)

- przenosi warstwę w górę

- przenosi warstwę w dół

- duplikuje warstwę

- Anchor Layer - zakotwicza selekcję pływającą

- Kasuje warstwę lub selekcję pływającą

5. W górnej części palety mamy trzy opcje, ich działanie pokażę na przykładzie:

Oryginalny obrazek z trzema warstwami - będziemy zmieniać warstwę z numerem 3:

Mode - odpowiada za tryb łączenia (przenikania) warstwy z innymi leżącymi poniżej. Normal to tryb zwykłego nakładania warstwy. W przykładzie widzimy tryb Multiply (mnożenia):


Keep Trans. - zabezpiecza przezroczystość pikseli na warstwie, innymi słowy pozwala na zmienianie już istniejących pikseli. Na przykładzie poniżej możemy pomalować cyfrę 3 nie martwiąc się, że domalujemy jakieś niepotrzebne piksele (gdyby Keep Trans. było wyłączone, to moglibyśmy mazać po całej warstwie):


Opacity - Decyduje o przezroczystości pikseli na warstwie. 100 = nieprzezroczystość, 0 = całkowita przezroczystość a wartości pośrednie półprzezroczystość:

 

6. Do menu warstw mamy dwa dojścia. Menu obrazka i Layers (po lewej) lub kliknąć prawym przyciskiem myszki na warstwie (po prawej).

7. Gdy chcemy utworzyć nową warstwę to klikamy lub wybieramy New Layer (Nowa warstwa) z menu. Wyskoczy wtedy okienko:

Możemy nazwać naszą warstwę (Layer Name), ustalić jej szerokość i wysokość (domyślnie wielkości obrazka) i ustalić typ wypełnienia - Foreground (warstwa przybiera kolor pierwszoplanowy), Background (warstwa przybiera kolor drugoplanowy - tła), White (warstwa przybiera kolor biały) i domyślne ustawienie, warstwa jest przezroczysta.

8. Pozycja Stack z menu robi to samo co guziki (Raise Layer) i (Lower Layer) oraz może od razu posłać warstwę pod spód (Layer to Bottom) lub na sam wierzch (Layer to Top)

9. Mamy trzy komendy odpowiedzialne za rozmiar naszej warstwy:

Layer Boundary Size - zmienia rozmiar warstwy, jednak nie skaluje jej a dodaje piksele. W sekcji Offset okienka dialogowego możemy ustalić z której strony zostaną dodane piksele poprzez przeciąganie prostokąta symbolizującego rozmiar naszej starej warstwy:

Po lewej warstwa nr 3 przed zmianą rozmiaru a po prawej po dodaniu pikseli (patrz na linię żółto-czarną):

Layer to Image - dodaje (lub odejmuje gdy warstwa jest większa od rozmiarów obrazka) do warstwy tyle pikseli by miała taki sam rozmiar jak obrazek (warstwa nie jest skalowana):

Scale Layer - skaluje warstwę, można użyć też narzędzia do transformacji (dzięki niemu można nie tylko skalować, ale i obracać i zniekształcać naszą warstwę)

Po lewej warstwa nr 3 przed skalowaniem a po prawej po skalowaniu (patrz na linię żółto-czarną):

10. Jeśli chcemy przesunąć na raz kilka warstw to trzeba kliknąć pomiędzy ikonką oka a ikonką warstwy (wtedy pojawi się krzyżyk) i to oznacza, że jeśli będziemy ciągnąć jakąkolwiek warstwę, to warstwa z krzyżykiem również przemieści się:

11. Warstwy możemy ze sobą łączyć. Mamy do tego trzy polecenia:

Merge Visible Layers - łączy ze sobą tylko widoczne warstwy (te z ikonką oka), czyli jeśli mamy na przykład 10 warstw a chcemy złączyć 9 to ukrywamy tę, która ma pozostać nie złączona.
Gdy wybierzemy ten rodzaj łączenia warstw to wyskoczy okienko, gdzie możemy sprecyzować jak mają być połączone warstwy:

Expanded as necessary (rozszerz gdy potrzeba) - warstwa wynikowa (po łączeniu) ma rozmiar zawierający wszystkie warstwy, bez przycinania jakiejkolwiek z nich.
Clipped to image (przytnij do obrazka) - ta opcja oznacza, że jeśli jakaś warstwa nie mieściła się w całości przed łączeniem, to zostanie ona przycięta do rozmiarów obrazka.
Clipped to bottom layer (przytnij do warstwy poniżej) - oznacza, że wszystkie warstwy zostaną przycięte do najniższej i z nią złączone.

Merge Down - łączy warstwę z drugą leżącą bezpośrednio pod nią.

Flatten Image - łączy wszystkie warstwy ("spłaszcza" go całkowicie), lecz ich nie przycina do wielkości obrazka.

12. Opcja Alpha to Selection powoduje, że możemy uzyskać selekcję o kształcie jaki ma zawartość zaznaczonej warstwy. Na przykładzie poniżej zrobiłem to z warstwą nr 3 (żeby selekcja była lepiej widoczna ukryłem warstwę 3):

13. Poleceniem Align Visible Layers (wyrównaj widoczne warstwy) możemy wyrównywać warstwy (przykład poniżej):

Wyrównywanie warstw w GIMPie mogłoby być bardziej intuicyjne.

14. O maskach warstw piszę w osobnym rozdziale "Maski warstw"


Zapraszam do kociego serwisu!


Podstawy GIMPowania | Index pojęć

Strona główna


Copyright © 2001 by Maciej Jezierski.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Portal signs.pl  Zasady korzystania  Ochrona prywatności  Reklama  Pomoc  Zarejestruj się!

Ważna informacja od redakcji signs.pl:
Drodzy miłośnicy Gimpa i serwisu Macieja Jezierskiego. W związku z tym, że autor zaprzestał rozwijania gimpowego serwisu informujemy, że niektóre informacje w nim zawarte (zwłaszcza odnośniki do serwisów zewnętrznych, adresy e-mail) mogą być nieaktualne.
Ze względu na popularność serwisu, który doczekał się wielu legalnych i nielegalnych kopii, zdecydowaliśmy pozostawić go na serwerze w oryginalnej formie, pochodzącej z 2005 r. Prosimy nie korzystać z adresów e-mail umieszczonych na stronach serwisu. Ani autor ani my nie odpowiadamy na przesyłane w ten sposób listy. Wstrzymane jest także przyjmowanie prac i komentarzy do gimpowej galerii.