signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
GIMP w praktyce (kliknięcie przeniesie cię o poziom wyżej)
Zakraplacz (Color Picker)

 

Zakraplacz służy do pobierania koloru z różnych obszarów naszego obrazka.

1. W podstawowym trybie zakraplacz ma wielkość 1 piksela i z takiego obszaru pobiera informacje o kolorze:

2. Gdy używamy zakraplacza to mamy też do pomocy okienko Color Picker, które wyskakuje automatycznie. W tym okienku widzimy aktualnie wybrany zakraplaczem kolor oraz jego wartości RGB, wartość Alpha i wartość Heksadecymalną koloru:

3. Dwukrotnie klikając zakraplacz , otrzymujemy dostęp do opcji tego narzędzia:

Sample Merged - pozwala zakraplaczowi pobierać kolor ze wszystkich warstw obrazka (domyślnie opcja wyłączona)

Sample Average - zobacz punkt 4

Update Active Color - uaktualnia kolor pierwszoplanowy (foreground color) - domyślnie włączone.

4. Opcja Sample Average jest przydatna, jeśli chcemy zobaczyć uśrednioną wartość koloru z powierzchni większej niż 1 piksel.

Na przykład: zaznaczmy tę opcję, ustawmy wartość Radius (promień) na 3:

Wartość 3 oznacza promień w jakim wartość koloru jest pobierana. Promień 3 = kwadrat o boku 7 pikseli, promień 2 = kwadrat o boku 5 pikseli itd.:

Na rysunku powyżej kliknęliśmy na pograniczu trzech obszarów o różnym kolorze. W okienku Color Picker otrzymaliśmy wartość uśrednioną na podstawie tych trzech kolorów i ich odcieni:


Zapraszam do kociego serwisu!


Interface GIMP'a i podstawowe narzędzia w akcji

Podstawy GIMPowania | Index pojęć

Strona główna


Copyright © 2001 by Maciej Jezierski.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Portal signs.pl  Zasady korzystania  Ochrona prywatności  Reklama  Pomoc  Zarejestruj się!

Ważna informacja od redakcji signs.pl:
Drodzy miłośnicy Gimpa i serwisu Macieja Jezierskiego. W związku z tym, że autor zaprzestał rozwijania gimpowego serwisu informujemy, że niektóre informacje w nim zawarte (zwłaszcza odnośniki do serwisów zewnętrznych, adresy e-mail) mogą być nieaktualne.
Ze względu na popularność serwisu, który doczekał się wielu legalnych i nielegalnych kopii, zdecydowaliśmy pozostawić go na serwerze w oryginalnej formie, pochodzącej z 2005 r. Prosimy nie korzystać z adresów e-mail umieszczonych na stronach serwisu. Ani autor ani my nie odpowiadamy na przesyłane w ten sposób listy. Wstrzymane jest także przyjmowanie prac i komentarzy do gimpowej galerii.