signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
GIMP w praktyce (kliknięcie przeniesie cię o poziom wyżej)
Narzędzie do transformacji

 

Narzędzie do transformacji służy do obracania, skalowania, pochylania warstwy, oraz do nadawania perspektywy (przed użyciem tego narzędzia należy się upewnić, że warstwa, którą chcemy poddać przekształceniu, jest wybrana).

1. Klikając dwukrotnie w ikonę w palecie z narzędziami otrzymujemy dostęp do opcji tego narzędzia:

Grupa opcji - Transform służy do wyboru rodzaju transformacji:
Rotation - obrót
Scaling - skalowanie
Shearing - pochylanie
Perspective - perspektywa

Grupa opcji - Tool Paradigm służy do wyboru trybu transformacji:
Traditional - narzędzie działa w trybie normalnym
Corrective - narzędzie działa w trybie korekcyjnym (tu jest przykład)

Show Grid - tu możemy dopasować sobie gęstość siatki pomocniczej.

Smoothing - wygładza krawędzie (antialiasing) obiektu po transformacji.

2. Teraz po kolei przedstawię wszystkie rodzaje transformacji działające w trybie normalnym (Traditional).

W opcjach wybieramy jak chcemy transformować daną warstwę i narzędziem klikamy na obrazku.

Obrazek oryginalny:

3. Rotating - obrót

Zawsze, gdy używamy narzędzia do transformacji, wyskakuje okienko dialogowe z opcjami dostosowanymi do rodzaju transformacji:

Obracamy siatkę pomocniczą o pożądany kąt (możemy wpisać wartość w okienku dialogowym):

Po zaakceptowaniu transformacji przyciskiem Rotate następuje właściwy obrót:

4. Scaling - skalowanie

Manipulujemy siatką pomocniczą, kurcząc ją lub powiększając. Możemy wpisać odpowiednią szerokość i wysokość w okienku dialogowym.
Scale Ratio informuje nas czy obiekt pomniejszamy (powiększamy) proporcjonalnie, jeśli wartość X i Y jest taka sama to oznacza, że obiekt jest skalowany proporcjonalnie (w tym przykładzie skalowanie jest nieproporcjonalne):

Cała warstwa po skalowaniu zmieniła rozmiar (linia czarno-żółta):

5. Shearing - pochylanie

W okienku dialogowym wpisujemy odpowiednie wartości dla pochylenia w poziomie (X) i pionie (Y) lub robimy to myszką:

Obiekt pochylony:

6. Perspective - perspektywa

Perspektywę uzyskujemy ciągnąc za rogi siatki.

W przypadku tej transformacji okienko dialogowe służy tylko do przekazywania informacji, żadnych wartości nie wpisujemy.

7. A teraz dwa przykłady wykorzystania trybu Tool Paradigm/Corrective

7a. Czasem może się zdarzyć, że otrzymamy od kogoś krzywo wskanowane zdjęcie czy jakiś obrazek. Nie mając dostępu do oryginału trzeba samemu je obrócić (niestety ma to wpływ na jakość obrazka).

W poniższym przykładzie posłużę się krzywym napisem. Czyli naszym zadaniem jest wyprostować napis (odnosi się to oczywiście nie tylko do napisów :-) ):

W opcjach narzędzia wybieramy obrót (Rotation) i tryb korekcji (Corrective):

Siatkę pomocniczą obracamy tak by linie które były początkowo poziome pokryły się z płaszczyzną, która ma być po transformacji wypoziomowana (analogicznie, linie pionowe siatki mają pokryć się z płaszczyzną , która ma być pionowa po transformacji):

Po zaaplikowaniu transformacji napis jest mniej więcej poziomy (oczywiście jakość trochę gorsza, ale to nie wektory):

7b. W tym przykładzie mamy napis GIMP również spróbować wyprostować i usunąć zniekształcenie perspektywiczne:

W opcjach narzędzia wybieramy perspektywę (Perspective) i tryb korekcji (Corrective):

Siatką perspektywy manipulujemy tak, by mniej więcej oddawała zniekształcenie perspektywiczne obiektu:

I aplikujemy transformację. Efekt oczywiście nie jest idealny ale dobrze pokazuje ideę działania trybu korekcyjnego:


Zapraszam do kociego serwisu!


Interface GIMP'a i podstawowe narzędzia w akcji

Podstawy GIMPowania | Index pojęć

Strona główna


Copyright © 2001 by Maciej Jezierski.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Portal signs.pl  Zasady korzystania  Ochrona prywatności  Reklama  Pomoc  Zarejestruj się!

Ważna informacja od redakcji signs.pl:
Drodzy miłośnicy Gimpa i serwisu Macieja Jezierskiego. W związku z tym, że autor zaprzestał rozwijania gimpowego serwisu informujemy, że niektóre informacje w nim zawarte (zwłaszcza odnośniki do serwisów zewnętrznych, adresy e-mail) mogą być nieaktualne.
Ze względu na popularność serwisu, który doczekał się wielu legalnych i nielegalnych kopii, zdecydowaliśmy pozostawić go na serwerze w oryginalnej formie, pochodzącej z 2005 r. Prosimy nie korzystać z adresów e-mail umieszczonych na stronach serwisu. Ani autor ani my nie odpowiadamy na przesyłane w ten sposób listy. Wstrzymane jest także przyjmowanie prac i komentarzy do gimpowej galerii.