signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
GIMP w praktyce (kliknięcie przeniesie cię o poziom wyżej)
Gradient

 

Narzędzie gradient służy do nadawania wybranym obszarom (np. selekcjom, warstwom) wypełnienia tonalnego (jeden kolor przechodzi płynnie w drugi), w niektórych programach (np. Micrografx Designer PL) gradient nazywany jest irysem.

Dwukrotne kliknięcie na narzędziu do gradientu otwiera okienko z parametrami.

1. Opcja Opacity odpowiada za stopień przezroczystości wypełnienia (jest opisana w rozdziale dotyczącym wypełnienia kolorem), dzięki temu manipulując przezroczystością i wielokrotnie nakładając gradient, można uzyskać ciekawe efekty:

Tu był zastosowany wielokrotnie gradient liniowy (Linear)
z wartością Opacity = 31:

Tryb mode odpowiada za sposób mieszania pikseli (sami poeksperymentujcie).

2. Gradient tworzy się w prosty sposób. Najpierw wybieramy kolory (pierwszoplanowy - FG i tła - BG).

3. Następnie wybieramy rodzaj mieszania kolorów - opcja Blend:
FG to BG (RGB) - kolor pierwszoplanowy przechodzi gładko w kolor tła
FG to BG (HSV) - kolor pierwszoplanowy przechodzi gładko w kolor tła, ale przejście jest oparte na 360 stopniowym kole spektrum. To znaczy, że gradient od koloru np. czewonego(FG) do niebieskiego (BG) będzie przechodził poprzez całe koło kolorów poprzez żółty, zielony i cyjan aż osiągnie kolor niebieski:


FG to Transparent - oznacza, że kolor pierwszoplanowy (FG) będzie stopniowo zanikał poprzez płynną zmianę wartości alfa (od 255 do 0):


Custom Gradient - wypełnia obszar wcześniej zdefiniowanym gradientem (zdefiniowany gradient wybieramy z palety gradientów do której mamy dostęp z głównego okienka The GIMP), tam też mamy mozliwość stworzenia własnego gradientu w przeznaczonym do tego edytorze (zobacz - tworzymy własny gradient):

4. Gradient tworzymy przeciągając myszkę na takim odcinku jaki nam pasuje:

5. Opcja offset powoduje przesunięcie koloru pierwszoplanowego:

Offset = 0:

6. Opcja Gradient definiuje rodzaj naszego przejścia tonalnego (tu pokażę tylko parę rodzajów):

Linear

Bi-Linear

Radial

Square

Conical (symetric)

Spiral (clock wise)

7. Opcja Repeat (Powtórz), powtarza nasz gradient w zależności jak duży odcinek wyznaczymy, im krótszy tym więcej razy gradient zostanie powielony (domyślnie opcja jest wyłączona - None):

Triangular Wave

Sawtooth Wave

8. Opcja Adaptive Supersampling - poprawia wygląd gradientu, szczególnie krawędzi, poprzez zwiększone próbkowanie kolorów, co w efekcie wygładza krawędź (najlepiej widać to na przykładzie):

Gradient spiralny z wyłączonym Supersamplingiem po lewej i z włączonym po prawej:


Zapraszam do kociego serwisu!


Interface GIMP'a i podstawowe narzędzia w akcji

Podstawy GIMPowania | Index pojęć

Strona główna


Copyright © 2001 by Maciej Jezierski.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Portal signs.pl  Zasady korzystania  Ochrona prywatności  Reklama  Pomoc  Zarejestruj się!

Ważna informacja od redakcji signs.pl:
Drodzy miłośnicy Gimpa i serwisu Macieja Jezierskiego. W związku z tym, że autor zaprzestał rozwijania gimpowego serwisu informujemy, że niektóre informacje w nim zawarte (zwłaszcza odnośniki do serwisów zewnętrznych, adresy e-mail) mogą być nieaktualne.
Ze względu na popularność serwisu, który doczekał się wielu legalnych i nielegalnych kopii, zdecydowaliśmy pozostawić go na serwerze w oryginalnej formie, pochodzącej z 2005 r. Prosimy nie korzystać z adresów e-mail umieszczonych na stronach serwisu. Ani autor ani my nie odpowiadamy na przesyłane w ten sposób listy. Wstrzymane jest także przyjmowanie prac i komentarzy do gimpowej galerii.