signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
GIMP w praktyce (kliknięcie przeniesie cię o poziom wyżej)
Wszystko o wycinaniu, kopiowaniu i wklejaniu?

 

Wydawało by się, że powyższe czynności to żadna filozofia, po prostu wyciąć i wkleić. W GIMPie mamy aż dziewięć komend, które temu służą.

1. Kopiowanie i wycinanie:

a) Cut (wytnij) i Copy (skopiuj) służą do wycinania lub kopiowania aktywnej warstwy lub obszaru zawartego w selekcji. Tak skopiowany obiekt jest dostępny tylko dla GIMPa i nie znajduje się w ogólnym schowku Windowsowym. Aby móc dzielić się nim z innymi programami należy warstwę, czy selekcję skopiować za pomocą polecenia Copy to Clipboard (skopiuj do schowka).

b) Jak wspomniałem polecenie wytnij i kopiuj działa tylko na pojedynczą warstwę, a co jeśli chcemy skopiować cały obrazek lecz jest on na wielu warstwach?
Należy wtedy użyć polecenia Copy Visible (kopiuj widoczne), komenda ta spowoduje, że GIMP skopiuje wszystkie widoczne warstwy jako jedną.

Wszystkie komendy dotyczące wycinania i kopiowania mieszczą się w menu obrazka pozycja Edit (edycja).

2. Wklejanie:

Mając już coś skopiowanego lub wyciętego wypadałoby to gdzieś wkleić (paste).

a) Jeśli zawartość schowka powstała w innym programie graficznym lub w wyniku użycia klawisza Print Scrn (zdjęcie ekranu) i chcemy ją wkleić w GIMPie to mamy do wyboru, wkleić ją do całkiem nowego okna o rozmiarach oryginału znajdującego się w schowku, służy do tego polecenie z menu File (plik)/Acquire/From Clipboard, albo wkleić zawartość do otwartego dokumentu poleceniem z menu obrazka Paste from ClipBoard (wklej ze schowka).

b) Gdy obiekt w schowku jest pochodzenia gimpowego, to wklejamy go komendą z menu obrazka Edit/Paste (wklej) i to spowoduje, że zawartość schowka gimpowego zostanie wklejona do aktywnego dokumentu.

c) Gdy użyjemy polecenia Paste from Clipboard lub Paste, to w efekcie zawartość schowka pojawi się w aktualnie otwartym obrazku jako Floating Selection (pływająca selekcja):

Z tego obrazka kopiujemy fragment:

Do tego obrazka wklejamy go poleceniem Paste (wklej):

Tak przedstawia się sytuacja na palecie Layers (warstwy CTRL+L), wklejony obiekt jest pływającą selekcją i tylko ta selekcja może być przesuwana w dowolne miejsce na obrazku, pozostałe warstwy są nieaktywne (co sygnalizuje nam kolor szary):

Musimy się zdecydować, czy wklejony obiekt (teraz pływająca selekcja) ma stać się nową warstwą. Jeżeli tak to na palecie Layers (warstwy) naciskamy ikonkę nowej warstwy i otrzymujemy nową warstwę:

Jeśli zaś decydujemy, że wklejony obiekt ma się złączyć z warstwą, która była aktywna przed wklejeniem go do obrazka, to na palecie Layers (warstwy) klikamy ikonkę co oznacza zakotwiczenie (scalenie) obiektu z tą warstwą - jest to komenda Anchor Layer (zakotwicz warstwę). W wypadku gdy paleta z warstwami jest ukryta, a nie chce nam się jej szukać, bądź wyciągać na wierzch, to wystarczy kliknąć myszą gdzieś na obrazku poza pływającą selekcją (wtedy przy kursorze pojawia się mała kotwiczka), obiekt scalił się w tym przypadku z jedyną warstwą na obrazku:

 

d) Gdy użyjemy polecenia Paste as New (wklej jako nowe) w stosunku do obiektu, który skopiowaliśmy powyżej, to zostanie utworzony nowy obrazek o rozmiarach takich jak obiekt w schowku:

Jeśli wytniemy w GIMPie nieregularny obszar i użyjemy polecenia Paste as New (wklej jako nowe), to uzyskamy nowy obrazek o rozmiarach takich jak obiekt w schowku, lecz tam gdzie nie ma pikseli uzyskamy przezroczystość:

 

 

e) Na koniec zostawiłem najciekawszy sposób wklejania, a mianowicie wklejanie za pomocą komendy Paste Into (wklej wewnątrz).

Na przykład:
Mamy obrazek cukierków i selekcję (maskę), która tworzy napis GIMP. Chcemy by cukierki utworzyły wypełnienie tego napisu (nie chcemy jednak tworzyć z cukierków specjalnie tekstury i nią zalewać selekcji a tylko tak jak w CorelDraw zrobić coś takiego jak PowerClip):

Otwieramy plik z cukierkami i normalnie kopiujemy poleceniem Edit/Copy:


Zdjęcie pochodzi z Corel Professional Photos CD-ROM "Sampler I"

Przygotowujemy selekcję tworzącą napis GIMP:

I wklejamy poleceniem Paste Into (wklej wewnątrz) nasze cukierki:

Możemy przesuwać te wklejone cukierki (są one pływającą selekcją) wewnątrz selekcji tworzącej napis:

Gdy już ustalimy najlepsze położenie dla naszych cukierków, wtedy zakotwiczamy je ikonką Anchor Layer (zakotwicz warstwę) z palety Layers (warstwy CTRL+L) lub klikamy myszą poza selekcię. Utworzony napis złączył się z warstwą na której była selekcja:

Jeśli zależy nam na przykład na dodaniu cienia do liter to najlepiej będzie jak przed wklejeniem cukierków, utworzymy przeztoczystą warstwę i zaznaczymy ją by była aktywna, podczas wklejania cukierków do selekcji:

Wtedy po zakotwiczeniu selekcji, pozostanie ona na nowej warstwie:

Co pozwoli nam na dodanie na przykład cienia (menu obrazka/Script-Fu/Shadow/Drop-Shadow):

 


Zapraszam do kociego serwisu!


Podstawy GIMPowania | Index pojęć

Strona główna


Copyright © 2001 by Maciej Jezierski.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Portal signs.pl  Zasady korzystania  Ochrona prywatności  Reklama  Pomoc  Zarejestruj się!

Ważna informacja od redakcji signs.pl:
Drodzy miłośnicy Gimpa i serwisu Macieja Jezierskiego. W związku z tym, że autor zaprzestał rozwijania gimpowego serwisu informujemy, że niektóre informacje w nim zawarte (zwłaszcza odnośniki do serwisów zewnętrznych, adresy e-mail) mogą być nieaktualne.
Ze względu na popularność serwisu, który doczekał się wielu legalnych i nielegalnych kopii, zdecydowaliśmy pozostawić go na serwerze w oryginalnej formie, pochodzącej z 2005 r. Prosimy nie korzystać z adresów e-mail umieszczonych na stronach serwisu. Ani autor ani my nie odpowiadamy na przesyłane w ten sposób listy. Wstrzymane jest także przyjmowanie prac i komentarzy do gimpowej galerii.